PSİKOLOJİK DANIŞMA PSİKOTERAPİ KURAM VE UYGULAMALARI

Dr. Gerald Corey

Çeviri: Dr. Tuncay Ergene

PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ
Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı

Dr.Harold Hackney, Dr.Sherry Cormier

Çeviri: Dr.Tuncay Ergene, Dr.Seher Aydemir Sevim

PSİKOLOGLAR İÇİN PRATİK ETİK
(Pozitif Yaklaşım)

Dr. Samuel J. Knapp, Dr. Leon D. Vandecreek

Çeviri: Dr. Müge Yılmaz, Dr.T.Fikret Karahan, Dr. Seher Balcı Çelik, Dr. Mehmet E. Sardoğan

ARABULUCULUK

Hüseyin Güngör Şahin

Beden Dili ve Sözsüz İletişim

Prof.Dr. Ersin Altıntaş | Devrim Çamur

Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri

P. Paul Happer | Bruce E. Wampold | Dennis M. Kivlighan

KATEGORİLER

Psikolojik Danışma Psikoterapi Kuram Ve Uygulamaları

Dr. Gerald Corey

Çeviri:

Dr. Tuncay Ergene

45.00 TL

Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri
(Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı)

Dr. Harold Hackney

Dr. Sherry Cormier

Çeviri:

Dr. Tuncay Ergene

Dr. Seher Aydemir Sevim

35.00 TL

Psikologlar İçin Pratik Etik
(Pozitif Yaklaşım)

Dr. Samuel J. Knapp

Dr. Leon D. Vandecreek

Çeviri:

Dr. Müge Yılmaz

Dr. T. Fikret Karahan

Dr. Seher Balcı Çelik

Dr. Mehmet E. Sardoğan

25.00 TL

Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri

P. Paul Happer Bruce E. Wampold Dennis M. Kivlighan

Çeviri:

Doç. Dr. Diğdem Müge Siyez

50 TL

Okullarda Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberi

Anne M.Geroski

Kurt l.Kraus

Çeviri:

Dr.Kurtman Ersanlı Dr.Melek Kalkan Dr.Yaşar Barut Dr.Canani Kaygusuz Dr. Ercümend Ersanlı

25 TL

Beden Dili ve Sözsüz İletişim

Prof.Dr. Ersin Altıntaş | Devrim Çamur

15 TL

Arabuluculuk

Hüseyin Güngör Şahin

15.00 TL

Eğitim Psikilojisi El Kitabı

Doç. Dr. A. Rezan Çeçen Eroğul & Doç. Dr. Filiz Yurtal

Klinik Psikolojiye Giriş

George P.Kramer

Douglas A.Bernstein

Vicky Phares

Çeviri:

Prof. Dr. İhsan Dağ

Doç. Dr. Özlem Sertel Berk. Uzm. Psk. Özlem Çağın

Prof. Dr. İhsan Dağ

Doç. Dr. Emre Şenol Durak

Doç. Dr. Müjgan İnözü

Yrd. Doç. Dr. Serap Tekinsav Sütçü

Arş. Gör. Ahmet Yasin Şenyurt

50.00 TL