PSİKOLOJİK DANIŞMA PSİKOTERAPİ KURAM VE UYGULAMALARI

Dr. Gerald Corey

Çeviri: Dr. Tuncay Ergene

PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ
Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı

Dr.Harold Hackney, Dr.Sherry Cormier

Çeviri: Dr.Tuncay Ergene, Dr.Seher Aydemir Sevim

PSİKOLOGLAR İÇİN PRATİK ETİK
(Pozitif Yaklaşım)

Dr. Samuel J. Knapp, Dr. Leon D. Vandecreek

Çeviri: Dr. Müge Yılmaz, Dr.T.Fikret Karahan, Dr. Seher Balcı Çelik, Dr. Mehmet E. Sardoğan

ARABULUCULUK

Hüseyin Güngör Şahin

Beden Dili ve Sözsüz İletişim

Prof.Dr. Ersin Altıntaş | Devrim Çamur

Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri

P. Paul Happer | Bruce E. Wampold | Dennis M. Kivlighan

KATEGORİLER

Psikolojik Danışma Psikoterapi Kuram Ve Uygulamaları

Dr. Gerald Corey

Çeviri:

Dr. Tuncay Ergene

40.00 TL

Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri
(Psikolojik Yardım Süreci El Kitabı)

Dr. Harold Hackney

Dr. Sherry Cormier

Çeviri:

Dr. Tuncay Ergene

Dr. Seher Aydemir Sevim

35.00 TL

Psikologlar İçin Pratik Etik
(Pozitif Yaklaşım)

Dr. Samuel J. Knapp

Dr. Leon D. Vandecreek

Çeviri:

Dr. Müge Yılmaz

Dr. T. Fikret Karahan

Dr. Seher Balcı Çelik

Dr. Mehmet E. Sardoğan

25.00 TL

Psikolojik Danışmada Araştırma Yöntemleri

P. Paul Happer Bruce E. Wampold Dennis M. Kivlighan

Çeviri:

Doç. Dr. Diğdem Müge Siyez

50 TL

Okullarda Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberi

Anne M.Geroski

Kurt l.Kraus

Çeviri:

Dr.Kurtman Ersanlı Dr.Melek Kalkan Dr.Yaşar Barut Dr.Canani Kaygusuz Dr. Ercümend Ersanlı

25 TL

Beden Dili ve Sözsüz İletişim

Prof.Dr. Ersin Altıntaş | Devrim Çamur

15 TL

Arabuluculuk

Hüseyin Güngör Şahin

15.00 TL

Eğitim Psikilojisi El Kitabı

Doç. Dr. A. Rezan Çeçen Eroğul & Doç. Dr. Filiz Yurtal